• Yoga

  Yoga classes

  Small and friendly mixed ability yoga classes in Aberystwyth and online.

  Dosbarthiadau yoga

  Dosbarthiadau gallu cymysgu bach mewn awyrgylch cyfeillgar dwyieithog yn Aberystwyth ac ar-lein.

 • Social Feed - Llif Cymdeithasol

 • About Me - Amdana' i

  Yoga journey

  I went along to my first yoga class when I was fifteen at my local leisure centre, it was so different to anything else I'd tried, I loved it immediately, and I've been hooked ever since! I was introduced to Ashtanga yoga at Calon Lân Yoga Studio in Penrhyndeudraeth, and then started practicing Ashtanga yoga with Richard Adamo when I moved to Aberystwyth in 2008. Ten years later, in January 2018, I began the yoga teacher training course with Richard to become a qualified yoga instructor. I enjoy trying different kinds of yoga classes and love practicing Vinyasa Flow yoga.

  Taith yoga

  Nes i fynd i fy nosbarth yoga cynta' pan roeddwn i'n bymtheg oed yn y ganolfan hamdden leol, roedd mor wahanol i unrhyw beth arall roeddwn wedi ei drio, a dwi wedi bod wrth fy modd gydag yoga ers hynny! Stiwdio Yoga Calon Lân ym Mhenrhyndeudraeth cyflwynodd yoga Ashtanga i mi, gan fynd ymlaen i ymarfer yoga Ashtanga gyda Richard Adamo ar ôl symud i Aberystwyth yn 2008. Deg mlynedd yn ddiweddarach, yn Ionawr 2018, dechreuais y cwrs hyfforddi yoga gyda Richard er mwyn cymhwyso fel athrawes yoga. Dwi'n hoffi trio bob math o ddosbarthiadau yoga ac yn mwynhau ymarfer yoga Llif Vinyasa.

 • Contact - Cysylltu

  Aberystwyth
  07809127060
  All Posts
  ×
  ×
  Terms & Conditions
  fsdfsdf